wz

Přírodní rezervace Dráchovské tůně


Vítáme vás na stránkách, které si kladou za cíl představit přírodní rezervaci Dráchovské tůně. Můžete zde najít základní informace popisující toto výjimečné území a zároveň několik fotografií.

V jednotlivých odděleních se můžete dozvědět o zvláštnostech Dráchovských tůní a významných, často chráněných organismech, kteří zde žijí. V galerii přinášíme několik fotek, aby jste si mohli udělat představu o rezervaci.

Fotografie byly pořízeny jednoho „takřka zimního“ odpoledne (20.3.2008). Fotky nám přinášejí spíše obraz Dráchovských tůní v průběhu vegetačního klidu . Podařilo se mi zachytit některé vzácné rostliny – např. žebratku bahenní, šípatku střelolistou nebo běžnější žabník jitrocelový.

Na živočichy jsem takové štěstí neměla (pravděpodobně kvůli počasí). Během mého průzkumu dané lokality jsem pozorovala 3 zajíce divoké (vždy zezadu ;-))a jednu labuť velkou.

Děkujeme Johnymu Smržovi za trpělivost, se kterou pomáhal na svět těmto stránkám!
Za případné chyby se omlouváme.

Příjemné počtení přejí autorky